Kinderen

Consult Kinderen


Als uw kind zich niet lekker voelt, niet kan slapen, onverklaarbare klachten heeft,  'vreemde dingen ziet of vertelt', etc. is het mogelijk om mij te bellen. Als u de informatie doorgeeft van uw kind, dus de naam, geboortedatum en het adres, stem ik mij af op het kind en krijg ik altijd informatie die met de klacht te maken heeft. Vaak hebben de klachten te maken met de geboorte. Maar het kan ook heel iets anders zijn. Het is misschien van belang dat ik even kom kijken in uw huis of er energetisch gereinigd moet worden. Het zou ook kunnen zijn dat uw huis gebouwd is op aard-of waterstralen die voor verstoring van de energie zorgen waardoor uw kind niet kan slapen.


Het is heel prettig voor uw kind als het niet het idee krijgt dat er iets 'mis' is. Vandaar dat de behandelingen op afstand ook het zelfvertrouwen niet schaad, bij instemming van de beide ouders is de behandeling mogelijk en hoeft het kind zelf er niets van te weten. Het is echter ook mogelijk om uw kind te betrekken in de behandeling en te vertellen dat het van afstand wordt ondersteund. Zo krijgt het kind ook niet het idee dat er iets mis is.


Het behandelen op afstand van uw kind duurt meestal 4 weken. Een behandeling van 2 weken is hetzelfde als 1 consult, dus kost 80 euro. Een behandeling op afstand van 4 weken kost 160 euro.

Copyright @estherberkers