Deze tijd

Deze Tijd


In bepaalde tradities spraken ze over 2012 als de omwenteling. Dit klopt als je het niet ziet als een verschuiving die ineens bij mensen ontstaat, als een transformatie die je ineens zal overkomen. Het klopt dat het een verschuiving is, maar iedereen ervaart dit anders. Er zijn mensen die in zichzelf ervoor kiezen om geen bewustzijnsverandering te ondergaan, dus met andere woorden te blijven hangen in ‘oude beelden’, ‘oude overtuigingen’en ‘oude patronen’, dat is ook prima.


Maar dan zal het woord bewustzijnsverandering eerst uitgelegd moeten worden. Wat is dat? Wat is een bewustzijnsverandering?Als we de mens zien als een energetisch wezen in plaats van een vaste vorm. En als we het hebben over energie hebben we het ook over frequentie. Bijvoorbeeld: iemand die zich depressief voelt, trilt op een lagere frequentie als iemand die zich positief en blij voelt. Dat zie je al aan de manier hoe dit zich in de vorm uit. Iemand die zich niet zo lekker voelt, zit vaak voorovergebogen, de schouders hangen naar voren. Iemand die beter in zijn vel zit, staat rechtop en heeft veel energie om de dingen die gedaan dienen te worden, ook te doen.

Bij een bewustzijnsverandering verandert de energetische frequentie van de persoon, die trilt als het ware ‘hoger’. Als je bewustzijn verandert word je je meer bewust van het feit dat alles energie is en dus alles verbonden is met elkaar. Energie is energie en gaat door elkaar heen. Zo zijn wij ook als energetische wezens meer verbonden met elkaar dan dat we ons hiervan bewust zijn.


Bewustzijnsverandering gaat over het bewust worden dat gedachten die zich afspelen van invloed zijn op je eigen welzijn en je eigen werkelijkheid. Overtuigingen creëren je eigen werkelijkheid. Onverwerkt verdriet en emoties creëren situaties die zich herhalen en indien je dit ziet, je er iets mee kunt doen en in je innerlijk dit om kunt zetten. Hoe je dit doet, daar kom ik op terug in andere teksten in dit blog.

Terug naar deze tijd. In deze tijd is er een verschuiving ontstaan, een soort opening waarin alles wat lichter is, maar ook wat donkerder is, meer aan het licht komt. Met andere woorden, er is een grotere opening ontstaan, waarin de uitdaging om dichter bij jezelf te blijven een stuk lastiger is. Mensen die meer open staan en bewuster in het leven staan, voor hun is dit een duidelijke zaak. Er komt meer duister aan het licht, of dat nu in jezelf is of buiten jezelf. Maar er is ook een grotere opening naar de mogelijkheid om je zelf meer te verbinden met je kern, met je diepste kern. De diepste kern in de mens is met alles verbonden. Sommigen ervaren dit als licht, als een lichtfrequentie in zichzelf. Sommigen ervaren dit als een gevoel van harmonie, of een totale verbinding met de kosmos.


Voor iedereen is dit anders. En iedereen heeft deze ervaringen. Sommigen wat sterker dan anderen.Wij hebben allemaal dezelfde kern, we zijn allemaal verbonden in ons diepste Zelf met hetzelfde, in verschillende religies heeft de mensheid daar allerlei namen aan verbonden. Ze hebben het gescheiden, en in jasjes gestopt, op verschillende manieren uitgelegd. In werkelijkheid zijn we, zoals ze dat zo mooi uitleggen, als een druppel water in de oceaan verbonden als 1 oceaan.

Copyright @estherberkers