Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Algemene Voorwaarden

en Privacybeleid


- Afspraken
Afspraken voor bezoek of behandeling worden altijd vooraf telefonisch, per mail of mondeling gemaakt. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Bij het maken van een afspraak stemt de client in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina vermeld.


- Contra-indicaties
Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan praktijk Kokoro besluiten om de behandeling niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts. Om te voorkomen dat u op een afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen.
Wanneer u ook maar enige twijfel heeft, dient u altijd eerst contact op te nemen met de huisarts voordat een afspraak bij praktijk Kokoro gemaakt wordt.


- Annuleren

Annuleren is gratis tot 24 uur voor aanvang van de behandeling (zie ook de link in de reserveringsbevestiging). Binnen 24 uur voor aanvang kun je de reservering kostenloos verzetten. Het volledige tarief wordt in rekening gebracht bij het niet verschijnen (No Show). Indien u te laat op de afspraak verschijnt wordt deze tijd gekort op uw behandeling.


- Betalingen
Via email wordt er een factuur gestuurd na iedere behandeling. Deze dient binnen twee weken overgemaakt te worden.


- Aansprakelijkheid
Praktijk Kokoro is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiele en/of immateriƫle schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

Wanneer u zich laat behandelen bij Praktijk Kokoro, dan is dit geheel op eigen risico.


- Intake van uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beinvloeden, dan dient u dit vooraf door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Praktijk Kokoro is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet volledig inlichten van de medische informatie die voor de behandeling van belang zijn.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.

Bij kinderen tot 16 jaar dienen beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers een toestemmingsverklaring te onderteken alvorens tot behandeling overgegaan kan worden. Kinderen van 12 tot 16 jaar zijn mede beslissingsbevoegd en hebben het laatste woord. Vanaf 16 jaar zijn de kinderen zelf beslissingsbevoegd.


- Uitsluiting van deelname en behandeling
Praktijk Kokoro behoudt zich het recht voor een klant van deelname of behandeling uit te sluiten.


-  Overig
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Praktijk Kokoro te allen tijde worden gewijzigd.


- Tarieven

 Het uurtarief van gebruiker is exclusief omzetbelasting, reiskosten en andere onkosten.


- Klachten
Bent u om de een of andere reden niet tevreden, of heeft u een klacht kunt u dit ten alle tijde bekend maken bij Praktijk Kokoro. Wij gaan graag met u in gesprek om samen een oplossing te vinden.


- Privacybeleid
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Persoonlijke en medische gegevens worden op een veilige manier opgeborgen.
In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.
Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:

Wat:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres

Waarvoor:
Contactgegevens, basisadministratie, facturatie

Wat:

  • Geboortedatum
  • Zorgverzekering
  • Verzekerdenummer (klantnummer) zorgverzekering

Waarvoor:
facturatie (eis zorgverzekeraars), basisadministratie

Wat:

  • Huisarts
  • behandelend specialist

Waarvoor:
Om eventueel en alleen met toestemming van de klant contact op te nemen voor overleg en/of informatie betreffende de behandeling(en).

Wat:

  • Alle relevante gegevens mbt de klacht, gezondheidssituatie en gezondheidsverleden
  • Eventueel medicijn gebruik
  • Eventueel supplementen gebruik

Waarvoor:
Afstemmen van de behandeling(en), zo effectief mogelijk inzetten van de behandeling(en).

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard.
De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar.

Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de klant.

Copyright @estherberkers