Consult en vergoedingen


Consult

De consulten worden veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door het ziekenfonds.

Mijn praktijk is aangesloten bij Het Verbond Van Energetisch Therapeuten.

Meer informatie over hoeveel u vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar, vindt u door op de volgende link te klikken: Independer.nl

Het eerste consult duurt 1 tot 1,5 uur.

Vervolgconsulten duren 0,5 tot 1 uur.

Kosten per consult:  75 euro.


Het aantal behandelingen is volledig afhankelijk van de aard en de duur van de klacht.

Bij ieder volgend consult vindt een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling.

Bij lichamelijke klachten is het van belang dat er eerst een diagnose door een arts is

gesteld alvorens een energetisch therapeut tot behandeling over mag gaan.

Vergoedingen

Geregistreerd bij het Verbond Van Energetisch Therapeuten, www.vvet.nl.

Landelijke Zorgverzekeraars vergoeden momenteel de behandeling van de bij Het Verbond

aangesloten therapeuten onder de noemer Alternatieve Geneeswijze.

Meer informatie over vergoeding door uw Zorgverzekeraar vindt u op Independer.nl. U heeft mogelijk recht op vergoeding, wanneer u een aanvullend pakket heeft afgesloten, waarin alternatieve zorg is opgenomen. De vergoeding heeft daarom géén invloed op uw eigen bijdrage oftewel eigen risico.

Therapeuten die aangesloten zijn bij VVET zijn tevens aangesloten bij de Stichting RBCZ (HBO-Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Hiermee confirmeert men zich aan het onafhankelijke tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren binnen de natuurlijke gezondheidszorg van het TBNG.

Als lid van het Verbond van Energetisch Therapeuten dienen er bij-en nascholingen gevolgd te worden.

Copyright @estherberkers

Schepersweg 3     5855GG Well